De Jeugdpret dagen zouden nooit een dergelijk succes zijn geweest zonder de steun van verschillende sponsoren welke Stichting Jeugdpret een warm hart toe draagt. Om de continuïteit van de Jeugdpret dagen te kunnen blijven waarborgen zijn wij op zoek naar extra sponsoren welke Stichting Jeugdpret financieel of door middel van middelen willen steunen.

Dus mocht u als bedrijf of particulier Stichting Jeugdpret willen steunen kunt u contact opnemen met het PR-team van Stichting Jeugdpret door middel van een e-mail naar [email protected]. Wij zijn de volgende sponsoren ontzettend dankbaar voor al hun enthousiasme en bijdrage. Zonder hen zou de Jeugdpretweek nooit kunnen plaatsvinden zoals die nu is.

 

Stichting Jeugdpret is afhankelijk van het inschrijfgeld van de deelnemers, welke in 2023 €20.- bedroeg voor onze activiteitenweek. Uiteraard is dit inschrijfgeld niet dekkend voor de activiteitenweek. Wij zijn hierbij afhankelijk van onze gemeentelijke subsidie. En van overige sponsorgeleden van (lokale) sponsoren. Jaarlijkse maakt de penningmeester in samenspraak met de voorzitter een opzet voor een begroting welke in het bestuursvergadering wordt besproken en vastgesteld wordt. De inkomsten van de stichting gaat rechtstreeks terug in de kinderactiviteiten en de mindelen die nodig zijn voor de organisatie hiervan. Denk hierbij aan het inhuren van verkeersregelaars, EHBO-er, toiletwagens, tenten etc. Jaarlijks wordt bij het afsluiten van het stichtingsjaar het afgelopen jaar besproken in het bestuur.

Om hier goed vinger aan de pols te houden komt het bestuur minimaal 1 keer per maand samen waar structureel de financiën worden besproken. Al deze bestuursvergaderingen zijn openbaar voor onze 60 teamvrijwilligers.

Tijdens onze Jeugdpretweek verzorgen wij voor de kinderen voor (gezonde) versnaperingen en drinken en op de laatste dag werd er groots ontbeten met de ouderen uit de beurt. Stichting Jeugdpret heeft als belangrijke pijler dat de jongeren kennismaken met de ouderen in de gemeente. Vandaar dat wij jaarlijks kijken in overleg met verzorgingshuizen, buurtcentrum de Rode Loper en de wijk rondom het Prins Mauritsplein waar wij de jongeren met de ouderen samen een activiteit laten doen, of wanneer wij met de jongeren bij de ouderen langs gaan voor activiteiten.

De belangrijkste pijler voor Stichting Jeugdpret is: “Leuke kinderactiviteiten voor ieder kind”. Vandaar dat wij een intensieve samenwerking hebben met de lokale voedselbank, de kinderen waarvan de ouders bekend zijn bij de voedselbank mogen gratis deelnemen aan onze Jeugdpretweek.

To Top