Inschrijfformulier Jeugdpret

Beste mensen, tijdens onze bestuursvergadering van afgelopen woensdag hebben we weer enthousiast de inschrijfdatum voor dit jaar vastgelegd.

 

Zaterdag 2 maart lijkt ons een mooie datum…

Maar…dit jaar gaan we het anders doen. We willen namelijk niet meer het risico lopen dat we niet voldoende vrijwilligers hebben om onze week tot een succes te maken. Dus…hebben we onze aanmelding voor weekvrijwilligers eerst opengezet. We draaien de rollen dus om. Afhankelijk van het aantal aangemelde vrijwilligers kunnen we op 2 maart kijken hoeveel kinderen we kunnen laten inschrijven. Zijn we hier blij mee? Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben als bestuur een verantwoording te nemen en hoog te houden, dus hebben het besluit genomen om eerst te kijken naar de veiligheid en het speelplezier van de kinderen, want daarvoor zijn we 20 edities geleden in het leven geroepen.

 

Kun jij een dagje helpen en daardoor zorgen dat jouw kind, neefje, nichtje of buurmeisje zeker mee kan doen, meld je dan aan via deze link: https://jeugdpret.nl/inschrijfformulier-vrijwilligers-jeugdpret-2024/

Stichting Jeugdpret nodigt jou uit!

De inschrijvingen voor Jeugdpret 2023 zijn helaas gesloten.

Wij zijn wel nog op zoek naar vrijwilligers, wil jij ons komen helpen? Schrijf jezelf dan snel in als vrijwilliger Inschrijfformulier vrijwilligers Jeugdpret 2023 – Jeugdpret.

Let op: Belangrijk voor ouders!

Onze algemene voorwaarden:

 1. Deelname aan Jeugdpret geschiedt op eigen risico.
 2. Je aanmelding is pas compleet als het inschrijfgeld bij ons binnen is. Let op VOL=VOL!
 3. Deelname is mogelijk als de deelnemer op het moment van inschrijven in groep 3 t/8 van de basisschool in Kaatsheuvel of de Moer zit, of hier woonachtig is.
 4. Geldteruggave na inschrijving bij bijvoorbeeld uitschrijving is niet mogelijk.
 5. Wanneer een kind is ingeschreven, wordt ervan uitgegaan dat het kind ook aanwezig is. Mocht het kind verhinderd zijn, meld dit telefonisch bij het bestuur voor 9.00 uur (secretaris 06-20198752).
 6. Jeugdpret houdt toezicht vanaf het moment van aanvang tot aan de dag afsluiting. Jeugdpret kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de opvang van kinderen buiten de programma tijden.
 7. Indien het kind tijdens het programma naar huis wil/gaat, dient dit te allen tijde gemeld te worden bij het bestuur door een van de ouders, voordat het kind naar huis gaat. Wij willen de ouders erop wijzen dit tevoren uitgebreid met het kind te bespreken.
 8. Jeugdpret kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukjes, beschadigingen, diefstal en/of verlies van kleding of andere spullen.
 9. Jeugdpret maakt gebruik van de collectieve verzekering van de gemeente Loon op Zand. Bij een eventuele aansprakelijkheid gaat altijd de eigen verzekering van het kind voor, daarna volgt de collectieve verzekering.
 10. Alle ongebruikelijke zaken of risico’s dienen direct bij het bestuur gemeld te worden.
 11. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om maatregelen te nemen en in het uiterste geval deelnemers of vrijwilligers de toegang te ontzeggen, om zo een fijne week voor iedereen te waarborgen.
 12. Bij aanmelding geeft u akkoord voor het maken van foto en videomaterialen, welke door Stichting Jeugdpret kunnen worden gebruikt als promotiemateriaal, op de website of andere media. Dit geldt ook voor het beeldmateriaal dat u ons toestuurt tijdens de digitale Jeugdpretweek.
 13. Stichting Jeugdpret gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte informatie en verstrekt deze niet aan derden indien dit niet nodig is voor het creëren van een veilige Jeugdpretweek. Jeugdpret bewaart uw gegevens in het kader van de geldende AVG wetgeving.
 14. Met de inschrijving bevestigd u dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden.

To Top