Stichting Jeugdpret nodigt jou uit!

 

Jeugdpret 2018 zit vol!

 

Let op: Belangrijk voor ouders!

Onze algemene voorwaarden:

  1. Samen met kinderen, ouders en vrijwilligers zorgen we ervoor dat iedereen een fijne week heeft.
  2. Wanneer een kind is ingeschreven, wordt ervan uitgegaan dat het kind ook aanwezig is. Mocht het kind verhinderd zijn, meld dit dan bij het bestuur voor 9.00 uur.
  3. Jeugdpret houdt toezicht vanaf het moment van aanvang tot aan de dag afsluiting. Jeugdpret kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de opvang van kinderen buiten de programma tijden.
  4. Indien het kind tijdens het programma naar huis wil/gaat, dient dit te allen tijde gemeld te worden bij het bestuur door een van de ouders, voordat het kind naar huis gaat. Wij willen de ouders erop wijzen dit tevoren uitgebreid met het kind te bespreken.
  5. Deelname aan Jeugdpret geschiedt op eigen risico.
  6. Door uw inschrijving voor de Jeugdpret week, geeft u Jeugdpret toestemming om beeld- en/of geluidsmateriaal van uw kind te gebruiken.
  7. Jeugdpret kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukjes, beschadigingen, diefstal en/of verlies van kleding of andere spullen. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgehaald bij het bestuur. Na afloop van Jeugdpret wordt bekend gemaakt, waar op een later tijdstip nog gevonden voorwerpen kunnen worden afgehaald.
  8. Jeugdpret maakt gebruik van de collectieve verzekering van de gemeente Loon op Zand. Bij een eventuele aansprakelijkheid gaat altijd de eigen verzekering van het kind voor, daarna volgt de collectieve verzekering.
  9. Alle ongebruikelijke zaken of risico’s dienen direct bij het bestuur gemeld te worden.
  10. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om maatregelen te nemen en in het uiterste geval deelnemers of vrijwilligers de toegang te ontzeggen.
  11. Bij aanmelding geef je akkoord voor het maken van foto en videomaterialen, welke door Stichting Jeugdpret kunnen worden gebruikt als promotiemateriaal, op de website of andere media.
  12. Stichting Jeugdpret gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte informatie en verstrekt deze niet aan derden indien dit niet nodig is voor het creëren van een veilige Jeugdpretweek.
To Top