Stichting Jeugdpret organiseert sinds 2005 de Jeugdpretdagen, wat vroeger bekend stond als het jeugdvakantiewerk. Het doel van Stichting Jeugdpret is het organiseren van een leuke vakantieweek voor de kinderen van groep 3 t/m 8 in Kaatsheuvel en De Moer.

 

Sinds 2005 organiseert de stichting Jeugdpret uit Kaatsheuvel de Jeugdpret dagen in de laatste week van de grote schoolvakantie en inmiddels met succes. Jaarlijks nemen zo’n 350 tot 400 kinderen deel aan onze Jeugdpretweek.

Tijdens deze dagen worden onder begeleiding van een team van vrijwilligers, kinderen uit groep 3 t/m 8 van basisscholen uit Kaatsheuvel en De Moer beziggehouden met allerlei activiteiten en spelletjes op het Prins Mauritsplein en in het winkelgebied van Kaatsheuvel.

Buiten de Jeugdpretdagen organiseert Jeugdpret jaarlijks de Halloween-activiteit voor de basisschoolkinderen in het winkelcentrum van Kaatsheuvel. Stichting Jeugdpret heeft sinds ruim een jaar een ruimte in het plaatselijk buurthuis waar wij regelmatig, buiten de eerdergenoemde activiteiten ook activiteiten organiseren voor de Kaatsheuvelse en Moerse basisschoolkinderen. Hierin werken wij nauw samen met de andere gebruiker van het buurthuis en stellen zo ook onze ruimte beschikbaar aan de gebruikers overdag. Ook organiseren wij diverse vrijwilligersbijeenkomsten voor onze ruim 60 “teamvrijwilligers” die het gehele jaar het 5-koppige bestuur ondersteunen. In 2024 organiseren wij voor de 20e keer de Jeugdpretweek ook willen wij in aanloop van dit jaar diverse activiteiten zodat wij groots met de gemeenschap ons jubileum vieren. De aftrap hiervan zal plaats vinden op 11-11-2023 met onze carnavalssponsorloop voor de basisschoolkinderen.

Tijdens onze Jeugdpretweek verzorgen wij voor de kinderen voor (gezonde) versnaperingen en drinken en op de laatste dag werd er groots ontbeten met de ouderen uit de beurt. Stichting Jeugdpret heeft als belangrijke pijler dat de jongeren kennismaken met de ouderen in de gemeente. Vandaar dat wij jaarlijks kijken in overleg met verzorgingshuizen, buurtcentrum de Rode Loper en de wijk rondom het Prins Mauritsplein waar wij de jongeren met de ouderen samen een activiteit laten doen, of wanneer wij met de jongeren bij de ouderen langs gaan voor activiteiten.

De belangrijkste pijler voor Stichting Jeugdpret is: “Leuke kinderactiviteiten voor ieder kind”. Vandaar dat wij een intensieve samenwerking hebben met de lokale voedselbank, de kinderen waarvan de ouders bekend zijn bij de voedselbank mogen gratis deelnemen aan onze Jeugdpretweek.

Avonddriedaagse Kaatsheuvel

In 2021 heeft het toenmalig bestuur van Stichting Avonddriedaagse Kaatsheuvel (later ADD) te kennen gegeven dat hun de stichting ADD op wilden heffen, aangezien er geen opvolging voor hen was. Na goede gesprekken hebben wij als stichting Jeugdpret de bestuurlijke taken van de ADD overgenomen. We organiseren sindsdien ook de ADD in Kaatsheuvel. Veel vrijwilligers die voorheen de ADD organiseerden zijn nog steeds actief hierin.

Klik hier om het beleidsplan van Jeugpdret in te zien Beleidsplan Stichting Jeugdpret 2023

Hieronder stellen we alle teamleden van 2023 aan u voor.

Het bestuur

Bij de organisatie van de Jeugdpretdagen komt veel kijken. Het bestuur houdt zich o.a. bezig met het regelen van de benodigde vergunningen, locaties, catering, begeleiding vrijwilligers, tenten, materiaal, financiën, pr, enz. enz. Bij de uitwerking van de Jeugdpretdagen wordt het bestuur bijgestaan door het themateam, spelteam, pr-team en bouwteam. Het thema- en spelteam werken de Jeugdpretdagen inhoudelijk uit, en dit doen zij uitstekend! Het pr-team helpt onder meer bij het inzamelen van geld en het verspreiden van informatie aan de kinderen, ouders, sponsoren en andere organisaties. Het bouwteam is een ondersteunende factor en voeren veel hand en spandiensten uit.

Bovenste rij v.l.n.r. Gea Mertens (secretaris), Hannie Noorderveen (sponsoring), Gerdy Zijlmans (PR en communicatie)
Onderste rij v.l.n.r. Wessel van Boven (voorzitter), Karen van Gool (penningmeester)

Het themateam

Het themateam is elk jaar druk bezig een leuk thema te bedenken voor de Jeugdpretdagen. Zij bedenken een verhaallijn die in de week sterk aanwezig is en waarop de spelletjes worden afgestemd. Zo wordt Jeugdpret nog leuker! Ook zorgen zij ervoor dat het thema wordt uitgevoerd. Wat dit jaar het thema zal zijn is natuurlijk nog een verrassing, maar het belooft weer een hele leuke week te worden!

Boven v.l.n.r.: Lex, Zoë
Onder v.l.n.r.: Laura, Sven
Niet op de foto: Elseline, Jesse, Triffany

 

Het spelteam

Het spelteam is elk jaar druk bezig met de voorbereiding voor Jeugdpret! Zij bedenken de spelletjes die de kinderen in de week mogen doen. Zonder spelletjes, speurtochten, parcours en puzzels was Jeugdpret nooit zo leuk geweest! In november is het spelteam al van start gegaan met het verzinnen van alle spelletjes.

Boven v.l.n.r.: Romy, Nick, Quinty, Jenske, Ula, Eva
Onder v.l.n.r.: Lars, Robin, Jesse
Ontbrekend: Dani, Laura, Jayden, Hielke, Romy, Charlotte

Het bouwteam

Het bouwteam. Het bouwteam zorgt ervoor dat alle tenten op het Mauritsplein opgebouwd worden en stevig vastgemaakt staan. Daarnaast ondersteunt dit team door het jaar heen met het op en afbouwen van verschillende activiteiten waar Jeugdpret bij aanwezig is.

V.l.n.r.: Mikel, Joey, Tjalle, John, Ton, Frank
Ontbrekend: Evan, Siebe

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam ondersteund alle teams bij het uitwerken van de plannen. Daarnaast kunnen zijn ook gevraagd worden om mee te denken over verschillende onderwerpen. Zo kunnen de teams extra informatie inwinnen bij het ondersteuningsteam, zij zijn dus erg breed inzetbaar.

Boven v.l.n.r.: Mariëlle, Caroline, Iris
Onder: Mats
Ontbrekend: Amy, Mariama

Sponsoring en PR

Dit team ondersteund de bestuursleden van de sponsoring en communicatie met het zoeken en van sponsoren en het onderhouden van de contacten. Deze leden maken daarnaast ook afspraken met de sponsoren.  

Leden: Rian, Sasja
Geen foto van dit team beschikbaar, zij zijn nog opzoek naar extra leden. Meld jezelf aan als vrijwilliger!

To Top