Stichting Jeugdpret organiseert sinds 2005 de Jeugdpretdagen, wat vroeger bekend stond als het jeugdvakantiewerk. Het doel van Stichting Jeugdpret is het organiseren van een leuke vakantieweek voor de kinderen van groep 3 t/m 8 in Kaatsheuvel en De Moer.

Foto’s teamleden 2023

Het bestuur

Bij de organisatie van de Jeugdpretdagen komt veel kijken. Het bestuur houdt zich o.a. bezig met het regelen van de benodigde vergunningen, locaties, catering, begeleiding vrijwilligers, tenten, materiaal, financiën, pr, enz. enz. Bij de uitwerking van de Jeugdpretdagen wordt het bestuur bijgestaan door het themateam, spelteam, pr-team en bouwteam. Het thema- en spelteam werken de Jeugdpretdagen inhoudelijk uit, en dit doen zij uitstekend! Het pr-team helpt onder meer bij het inzamelen van geld en het verspreiden van informatie aan de kinderen, ouders, sponsoren en andere organisaties. Het bouwteam is een ondersteunende factor en voeren veel hand en spandiensten uit.

Bovenste rij v.l.n.r. Gea Mertens (secretaris), Hannie Noorderveen (sponsoring), Gerdy Zijlmans (PR en communicatie)
Onderste rij v.l.n.r. Wessel van Boven (voorzitter), Karen van Gool (penningmeester)

Het themateam

Het themateam is elk jaar druk bezig een leuk thema te bedenken voor de Jeugdpretdagen. Zij bedenken een verhaallijn die in de week sterk aanwezig is en waarop de spelletjes worden afgestemd. Zo wordt Jeugdpret nog leuker! Ook zorgen zij ervoor dat het thema wordt uitgevoerd. Wat dit jaar het thema zal zijn is natuurlijk nog een verrassing, maar het belooft weer een hele leuke week te worden!

Boven v.l.n.r.: Lex, Zoë
Onder v.l.n.r.: Laura, Sven
Niet op de foto: Elseline, Jesse, Triffany

 

Het spelteam

Het spelteam is elk jaar druk bezig met de voorbereiding voor Jeugdpret! Zij bedenken de spelletjes die de kinderen in de week mogen doen. Zonder spelletjes, speurtochten, parcours en puzzels was Jeugdpret nooit zo leuk geweest! In november is het spelteam al van start gegaan met het verzinnen van alle spelletjes.

Boven v.l.n.r.: Romy, Nick, Quinty, Jenske, Ula, Eva
Onder v.l.n.r.: Lars, Robin, Jesse
Ontbrekend: Dani, Laura, Jayden, Hielke, Romy, Charlotte

Het bouwteam

Het bouwteam. Het bouwteam zorgt ervoor dat alle tenten op het Mauritsplein opgebouwd worden en stevig vastgemaakt staan. Daarnaast ondersteunt dit team door het jaar heen met het op en afbouwen van verschillende activiteiten waar Jeugdpret bij aanwezig is.

V.l.n.r.: Mikel, Joey, Tjalle, John, Ton, Frank
Ontbrekend: Evan, Siebe

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam ondersteund alle teams bij het uitwerken van de plannen. Daarnaast kunnen zijn ook gevraagd worden om mee te denken over verschillende onderwerpen. Zo kunnen de teams extra informatie inwinnen bij het ondersteuningsteam, zij zijn dus erg breed inzetbaar.

Boven v.l.n.r.: Mariëlle, Caroline, Iris
Onder: Mats
Ontbrekend: Amy, Mariama

Sponsoring en PR

Dit team ondersteund de bestuursleden van de sponsoring en communicatie met het zoeken en van sponsoren en het onderhouden van de contacten. Deze leden maken daarnaast ook afspraken met de sponsoren.  

Leden: Rian, Sasja
Geen foto van dit team beschikbaar, zij zijn nog opzoek naar extra leden. Meld jezelf aan als vrijwilliger!

To Top