Bestuur stichting Jeugdpret neemt bestuurlijke taken stichting Avonddriedaagse Kaatsheuvel over.

Sport en spel heeft de laatste tijd een steeds grotere positie ingenomen in onze maatschappij. Wandelen is goed voor elke generatie en de coronaperiode heeft ons letterlijk en figuurlijk meer in beweging gezet.
Zo ook op het gebied van het organiseren van evenementen. En dat was dan ook een van de redenen voor een telefoontje aan het begin van dit jaar… Dit telefoontje bracht 2 stichtingen binnen Kaatsheuvel in gesprek met elkaar.
Het bestuur van de Avonddriedaagse Kaatsheuvel had namelijk al een tijd geleden intern besloten dat zij de bestuursactiviteiten neer wilde leggen en vond na navraag binnen de stichting zelf geen opvolging voor de taken die bij de bestuursfuncties komen kijken.
Al snel werd een link met Jeugdpret gelegd. Daar moest natuurlijk goed over gesproken worden en na een fijn overleg tussen beide besturen werd al snel duidelijk dat de bestuursleden van ADD zeker nog betrokken wilden blijven in taken die met de uitvoering van de jaarlijks terugkerende wandel3daagse te maken hebben. Praktische zaken zoals draaiboeken maken, vrijwilligers instrueren en verkeersregelaars inschakelen laten zij daarom zeker niet los. Dit doen zij al jaren en zij zijn ervaringsdeskundigen daarin. Er zal een geleidelijke overgang plaats gaan vinden van de operationele taken. Daarnaast neemt de Avonddriedaagse Kaatsheuvel, die dit jaar al weer 50 jaar bestaat, een grote groep uitvoerende vrijwilligers met zich mee. Die groep, ook al jaren betrokken en enthousiast over de Kaatsheuvelse 3-daagse wandeltocht zal nog steeds inzetbaar blijven en hun expertise blijven inzetten.
Het enige verschil zal zijn dat daar een nieuw bestuur de aansturing zal geven. Jeugdpret heeft juist de structuur binnen de Stichting de laatste jaren zien verschuiven naar steeds meer uitzoekwerk en het regelen van bestuurlijke zaken.
Door de onderverdeling naar de diverse werkgroepen wordt de praktische uitvoering daarom op dezelfde manier uitgevoerd zoals beide stichtingen het nu voor ogen hebben voor de Avonddriedaagse.
Mede door deze visie en de open communicatie werd vrij snel de conclusie getrokken dat het voortbestaan van de Avonddriedaagse op deze manier gegarandeerd zou kunnen worden. En dat willen we toch allemaal, vrolijke kinderen, in beweging met elkaar waarbij we mooie herinneringen voor de toekomst maken!
Conclusie is dat we met nog meer mensen de schouders eronder gaan zetten! Medio september zullen de Stichtingen samenvloeien en hopen we te starten met de eerste voorbereidingen voor de 49e Avonddriedaagse 2022.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
To Top